JĘZYK ANGIELSKI

Języka angielskiego nauczamy od początku istnienia SZKOŁY ANGIELSKIEGO i wiemy jak robić to skutecznie. Zapraszamy do ponad 20 grup o różnych poziomach zaawansowania w różnych grupach wiekowych. W trakcie lekcji korzystamy ze zróżnicowanych technik nauczania od tradycyjnych konwersacji po tablice interaktywne. Uczniowie zazwyczaj uczęszczają na zajęcia 2 razy w tygodniu po 50 minut. Dzieci rozpoczynające u nas naukę w takim systemie w I lub II klasie szkoły podstawowej – mogą przystąpić do egzaminu FCE już w wieku 14-15 lat. Starsi słuchacze preferują jedno 90-minutowe spotkanie w tygodniu. Zajęcia bardziej intensywne wybierane są zazwyczaj przez przygotowujących się do egzaminów ESOL lub w celach zawodowych.

JĘZYK NIEMIECKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (90 minut).

ostatnia modyfikacjia pliku: 26-06-2021 08:05.

© 2009 Webarttech tworzenie stron internetowych