CENNIK

GRUPY OTWARTE (STANDARDOWE) SEMESTR ZIMOWY rok szk. 2021/2022

rodzaj grupy

wiek słuchaczy
(lat)

Ilość osób w grupie

intensywność zajęć

OPŁATA ZA SEMESTR

RATY MIESIĘCZNE BEZ ULG I ZNIŻEK

(cena jednostki lekcyjnej jest podstawą do rozliczenia zobowiązań )
semestr w tygodniu

płatne do
dn. 20 IX

Cena jedn. lekc. (bez ulg) IX X XI XII I

płatne do dn.
20 IX

płatne do dn.
10 X

płatne do dn.
10 XI

płatne do dn.
10 XII

płatne do dn.
10 I

angielski

6-7

3 - 4 34 2 x 30min 770 zł 25 zł 170 zł 170 zł 170 zł 170 zł 170 zł
angielski

8-10
11-13
13-15

3 - 5 34 2 x 50min 1070 zł 33zł 82gr 230 zł 230 zł 230 zł 230 zł 230 zł
angielski pow. 13 3 - 5 17 1 x 90min 1070 zł 67zł 64gr 230 zł 230 zł 230 zł 230 zł 230 zł
ang. intens./egzamin (np.: FCE,CAE) pow. 13 3 - 5 17x90’
plus
17x50’
1 x 90 min
plus
1 x 50 min
1420 zł 56zł 72gr oraz
31zł 51gr
300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł

W grupach o liczebności podanej w cenniku, raty miesięczne wnoszone terminowo premiowane są zniżką w kwocie 10 zł.

ULGA RODZINNA - 5%

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
(uruchamiamy na życzenie klientów) odpłatność od osoby:

ilość osób w grupie cena jednostki
lekcyjnej (45 min)
ang. franc. niem. ros.
jęz. polski dla obcokrajowców
tylko jęz. angielski w godzinach
08.30–14.30 oraz w soboty
cena jednostki lekcyjnej (45 min)


1

86 zł 59 zł

ostatnia modyfikacjia pliku: 30-06-2022 11:46.

© 2009 Webarttech tworzenie stron internetowych