INFORMACJE O ZAPISACH


Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, lub o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
W ciągu doby skontaktujemy się z Państwem i uzgodnimy dalsze kroki.

W ramach zapisów należy się nastawić na rozmowę kwalifikacyjną lub test (o ile nie jest to kontynuacja nauki lub przystąpienie do grupy początkującej), po uprzednim umówieniu się.
W przypadku planowanego przystąpienia do określonego egzaminu (certyfikatu) kolejnym elementem jest uzgodnienie optymalnej strategii przygotowań.

Aby móc utworzyć grupę (uczestnicy dobierani są pod względem wieku i poziomu znajomości języka) – konieczne są informacje o zajęciach obowiązkowych każdego słuchacza (np.: godziny pracy lub lekcji w szkole). Dlatego prosimy każdego o dostarczenie tygodniowego planu zajęć obowiązkowych. SZKOŁA ANGIELSKIEGO dobiera tak terminy spotkań w poszczególnych grupach, aby nie kolidowały one z innymi zajęciami i pasowały wszystkim członkom grupy. W przypadku zmian zajęć obowiązkowych, wymuszających reorganizację zajęć danej grupy – SZKOŁA ANGIELSKIEGO odpowiednio reaguje modyfikując swój plan nauczania. Tak więc informacje o zajęciach obowiązkowych są pomocne w ułożeniu, albo modyfikacji planu zajęć, lub też w szybkim znalezieniu grupy dla kandydata, który trafi do nas podczas trwających już zajęć w roku szkolnym.

Zapisy uzupełniające, w ramach wolnych miejsc, realizowane są przez cały rok szkolny.

ostatnia modyfikacjia pliku: 29-06-2022 16:41.

© 2009 Webarttech tworzenie stron internetowych