SZKOŁA ANGIELSKIEGO - INFORMACJE OGÓLNE

W 1993 roku jako pierwsi w Wejherowie uruchomiliśmy szkołę językową w lokalu przygotowanym wyłącznie w tym celu. Kilka lat temu – jako pierwsza szkoła językowa w Wejherowie – zaczęliśmy wykorzystywać tablice interaktywne w procesie nauczania. Od początku istnienia SZKOŁY ANGIELSKIEGO bazujemy na oryginalnych i sprawdzonych programach nauczania. Mocną stroną SZKOŁY ANGIELSKIEGO jest prowadzenie zajęć w małych grupach, dostosowanych do wieku i poziomu znajomości języka słuchaczy, przez odpowiednio pilotowanych i przygotowanych merytorycznie nauczycieli. Nad całością procesu dydaktycznego czuwa specjalista ds. metodyki nauczania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu skutecznie przygotowujemy do egzaminów ESOL (FCE, CAE, IELTS itp.) potwierdzających według międzynarodowych standardów znajomość języka angielskiego - takie językowe prawo jazdy. Są oczywiście też certyfikaty będące odpowiednikiem karty rowerowej (np.: dla uczniów szkół podstawowych), lub też zawodowego prawa jazdy (np.: w biznesie).
Nie można zapomnieć, że SZKOŁA ANGIELSKIEGO również skutecznie edukuje w obszarze języków: francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
Zawsze znajdzie się grupa dostosowana poziomem znajomości języka i wiekiem słuchaczy.

ostatnia modyfikacjia pliku: 09-08-2020 23:46.

© 2009 Webarttech tworzenie stron internetowych