CAE (Certificate in Advanced English)

CAE, czyli Certificate in Advanced English

To prestiżowy międzynarodowy egzamin certyfikujący zaawansowaną znajomość języka angielskiego, odpowiadający poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin ten jest kompleksowym sprawdzianem kompetencji językowych w pięciu obszarach: czytanie i wykorzystanie języka angielskiego, pisanie, słuchanie, mówienie oraz użycie angielskiego w praktyce. Całość egzaminu trwa około 4 godzin.

CAE jest skierowany do osób, które potrzebują potwierdzenia wysokiego poziomu znajomości angielskiego do celów zawodowych, akademickich lub osobistych, i jest uznawany przez uniwersytety, pracodawców oraz różne instytucje na całym świecie.

Zdanie egzaminu CAE otwiera wiele drzwi, oferując międzynarodowe potwierdzenie zaawansowanych umiejętności językowych, co znacząco zwiększa konkurencyjność na rynku pracy oraz rozszerza możliwości edukacyjne. Jest to szczególnie wartościowe dla osób aspirujących do pracy w międzynarodowym środowisku, dla studentów planujących studia za granicą lub dla profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności językowe na najwyższym poziomie.

W naszej ofercie znajdą Państwo kursy przygotowawcze do egzaminu CAE, w tym też dla egzaminu IELTS (International English Language Testing System) które są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Kursy te są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, którzy specjalizują się w przygotowaniach do egzaminów certyfikujących i wykorzystują skuteczne metody nauczania, aby maksymalnie zwiększyć szanse na sukces. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie zarówno technik egzaminacyjnych, jak i praktycznego użycia języka, co pozwala na pełne przygotowanie do wszystkich sekcji egzaminu CAE.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług przygotowawczych i zrobienia kolejnego kroku w kierunku doskonałości językowej.