O nas

W 1993 roku jako pierwsi w Wejherowie uruchomiliśmy szkołę językową w lokalu przygotowanym wyłącznie w tym celu. Później, również jako pierwsi w Wejherowie, zaczęliśmy wykorzystywać tablice interaktywne w procesie nauczania. Mocną stroną SZKOŁY ANGIELSKIEGO jest prowadzenie zajęć w małych grupach, dostosowanych do wieku i poziomu znajomości języka słuchaczy, przez odpowiednio pilotowanych i przygotowanych merytorycznie nauczycieli, wykorzystując autoryzowane programy nauczania. Nad całością procesu dydaktycznego czuwa specjalista ds. metodyki nauczania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu skutecznie przygotowujemy do egzaminów ESOL (FCE, CAE, IELTS itp.) potwierdzających według międzynarodowych standardów znajomość języka angielskiego (odpowiednik językowego prawa jazdy). Są oczywiście też certyfikaty będące odpowiednikiem karty rowerowej (np.: dla uczniów szkół podstawowych), lub też zawodowego prawa jazdy (np.: w biznesie). Zawsze znajdzie się grupa dostosowana poziomem znajomości języka i wiekiem słuchaczy.

SZKOŁA ANGIELSKIEGO jest przystosowana i doświadczona w prowadzeniu nauczania on-line. Zajęcia takie prowadzimy rokrocznie.Mamy studentów również spoza terenu naszego województwa.