Średnio Zaawansowany

Rozszerz swoją wiedzę o średnio zaawansowany Język Angielski

Nasz kurs na poziomie średnio zaawansowanym jest idealnym wyborem dla osób, które posiadają podstawową znajomość języka angielskiego i pragną podnieść swoje umiejętności do wyższego poziomu. Kurs ten oferuje kompleksowe podejście do nauki, umożliwiając uczestnikom rozwój w zakresie rozszerzonego słownictwa, zrozumienia bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych oraz prowadzenia rozmów na różnorodne tematy.

Zakres materiału, jaki oferujemy, obejmuje szeroki wachlarz tematów – od kultury, przez naukę, aż po zagadnienia społeczne i biznesowe, co pozwala uczestnikom na praktyczne zastosowanie języka w realnych, życiowych kontekstach.

Rozszerzając nasz kurs na poziomie średnio zaawansowanym, uczestnicy będą mieli okazję zgłębić rozszerzone słownictwo związane z takimi obszarami jak ekonomia, technologia, środowisko naturalne czy sztuka. Na przykład, słowa takie jak „sustainability” (zrównoważony rozwój), „entrepreneurship” (przedsiębiorczość), „innovation” (innowacja) czy „cultural diversity” (różnorodność kulturowa) będą częścią materiału kursowego.

W zakresie bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych skupimy się na czasach przyszłych, mowie zależnej, czasownikach modalnych w kontekście spekulacji oraz wyrażaniu warunku, na przykład: „If I had known…” (Gdybym wiedział…), „I might attend the conference if…” (Mogę uczestniczyć w konferencji, jeśli…).

Dodatkowo dobrym sposobem na utrwalanie wiedzy będą nieco bardziej zaawansowane rozmowy:
A: „Have you ever considered the impact of technology on our daily lives?”
B: „Yes, I believe it has both positive and negative aspects. For instance, it facilitates communication but also can lead to isolation.”
A: „That’s a valid point. The way we use technology should be more mindful.”

Metody nauczania

Nasze metody nauczania skupiają się na interakcji i współpracy. Dzięki pracy z autentycznymi materiałami, takimi jak artykuły prasowe czy podcasty, kursanci mają szansę na naukę języka w sposób, który jest zarówno angażujący, jak i bliski rzeczywistemu użyciu angielskiego. Projekty grupowe i dyskusje nie tylko sprzyjają nauce języka, ale również rozwijają umiejętności pracy zespołowej i krytycznego myślenia.

Przykład projektu grupowego:
Przygotowanie prezentacji na temat „The Role of Social Media in Modern Society” (Rola mediów społecznościowych we współczesnym społeczeństwie), gdzie uczestnicy analizują różne aspekty tematu, zbierają dane, przygotowują ankietę online i dzielą się wnioskami podczas prezentacji.

Przykład dyskusji grupowej:
„Is Teleworking the Future of Work?” (Czy praca zdalna to przyszłość pracy?). Uczestnicy dzielą się na dwie grupy, z których jedna broni tezy o zaletach pracy zdalnej, a druga wskazuje na potencjalne problemy i wyzwania. Po przedstawieniu argumentów obu stron następuje otwarta dyskusja, w której wszyscy mogą wyrazić swoje opinie i doświadczenia.

Te przykłady mają na celu nie tylko rozwijanie umiejętności językowych, ale również zachęcanie uczestników do krytycznego myślenia i aktywnego udziału w dyskusjach na aktualne tematy, co jest kluczowe na poziomie średnio zaawansowanym.

Cel kursu

Celem kursu jest przede wszystkim rozwinięcie umiejętności językowych uczniów w taki sposób, aby mogli oni swobodnie komunikować się w języku angielskim w większości sytuacji, zarówno w mowie, jak i piśmie. Chcemy, aby nasi kursanci zyskali pewność siebie w używaniu angielskiego, co otworzy przed nimi nowe możliwości zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą efektywnie rozwijać swoje kompetencje językowe, do dołączenia do naszego kursu na poziomie średnio zaawansowanym.