Zaawansowany

Poszerz swoją wiedzę o zaawansowany Język Angielski

Nasz kurs na poziomie zaawansowanym jest skierowany do osób, które już dobrze władały językiem angielskim i pragną dalej doskonalić swoje umiejętności językowe. Ten kurs jest idealny dla tych, którzy chcą zgłębić specjalistyczne słownictwo, opanować zaawansowane struktury gramatyczne oraz nauczyć się analizy i tworzenia złożonych tekstów. Zakres materiału obejmuje aspekty gramatyki, w tym czasy przyszłe w różnych odsłonach, strone bierną, mowę zależną, a także idiomy i frazeologizmy.

W ramach naszego zaawansowanego kursu języka angielskiego, uczestnicy będą mieli okazję zgłębiać specjalistyczne słownictwo z różnych dziedzin. Na przykład, w kontekście biznesowym mogą to być terminy takie jak „merger” (fuzja), „equity” (kapitał własny), „leverage” (dźwignia finansowa), a w dziedzinie technologii terminy takie jak „artificial intelligence” (sztuczna inteligencja), „machine learning” (uczenie maszynowe), czy „blockchain” (łańcuch bloków).

Zaawansowane struktury gramatyczne, które będą omawiane, mogą obejmować zdania warunkowe typu 3, na przykład: „If I had studied harder, I would have passed the exam” (Gdybym bardziej się uczył, zdałbym egzamin), a także zdania mieszane, np. „If he were more attentive, he wouldn’t have made such a mistake” (Gdyby był bardziej uważny, nie popełniłby takiego błędu).

Metody nauczania

W ramach naszych metod nauczania stosujemy różnorodne, interaktywne formy pracy, takie jak symulacje, które pozwalają na praktyczne wykorzystanie języka w kontrolowanych warunkach, debaty na aktualne tematy, angażujące uczestników w wymianę myśli i argumentów, analizy tekstów, które rozwijają umiejętności krytycznego czytania oraz przygotowanie i prezentowanie prezentacji, co pomaga w doskonaleniu umiejętności wystąpień publicznych.

Przykład debaty:
„Should remote work become the standard post-pandemic?” (Czy praca zdalna powinna stać się standardem po pandemii?). Uczestnicy dzielą się na dwie grupy – jedna popiera tezę, argumentując korzyściami dla równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, oszczędnością czasu i pieniędzy oraz redukcją emisji CO2. Druga grupa przeciwna podkreśla problemy związane z izolacją społeczną, trudnościami w zarządzaniu zespołem i utrzymaniem kultury organizacyjnej.

Przykład przygotowanej prezentacji:
„The Impact of Artificial Intelligence on Society” (Wpływ sztucznej inteligencji na społeczeństwo). Prezentacja mogłaby obejmować definicję AI, krótką historię rozwoju technologii, obecne zastosowania AI i potencjalne przyszłe wpływy na różne sektory społeczeństwa, takie jak praca, edukacja, zdrowie oraz etyczne i prawne wyzwania związane z AI. Uczestnik przedstawiający temat zachęca do dyskusji na temat możliwych scenariuszy rozwoju AI i jej wpływu na przyszłość ludzkości.

Te przykłady są kluczowe dla zaawansowanego kursu, ponieważ nie tylko rozwijają znajomość języka i umiejętności lingwistyczne, ale również zachęcają uczestników do krytycznego myślenia i dyskusji na aktualne i ważne tematy.

Cel kursu

Celem kursu jest osiągnięcie takiego poziomu zaawansowania w języku angielskim, który wyposaży uczestników w narzędzia niezbędne do płynnej i efektywnej komunikacji w języku angielskim, co umożliwi im swobodne poruszanie się w zaawansowanych kontekstach zawodowych, akademickich czy osobistych.. Chcemy, aby nasi kursanci po zakończeniu kursu czuli się pewnie, używając języka angielskiego, i byli gotowi na przyjęcie nowych wyzwań językowych, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kursu zaawansowanego i podjęcia kolejnego kroku w kierunku mistrzostwa języka angielskiego.